wykres radarowy - anatomia

#010 Wykres radarowy (Radar chart)

Wykres radarowy (ang. radar chart) jest znany jeszcze pod inną nazwą-pająka  (ang. spider chart) lub wykresu sieciowy (ang. web chart). Wykres radarowy służy przede wszystkim do porównywania wielu zmiennych ilościowych. Jest on przydatny do sprawdzania zmiennych, które mają takie same skale. Może on służyć również do sprawdzenia zmiennych pod względem …

Czytaj dalej