wykres lizakowy

#021 Wykres lizakowy (Lollipop chart)

Wykres lizakowy (ang. lillipop)  to w zasadzie wykres słupkowy, w którym słupek jest przekształcany w linię i kropkę. Wykres przedstawia związek między zmienną liczbową a zmienną kategoryczną. Jest przedstawiany na dwóch osiach: jedna oś prezentuje kategorie lub szereg czasowy, druga oś to wartości liczbowe, które są wskazywane przez położenie kropki …

#021 Wykres lizakowy (Lollipop chart) Czytaj dalej
chord chart (wykres cięciw)

#020 Diagram cięciw (ang. Chord diagram)

Diagram cięciw (ang. chord diagram) to metoda wizualizacji pokazująca wzajemne relacje między danymi w macierzy. Diagram cięciw zawdzięcza swoją nazwę terminologii używanej w geometrii. Jak wiesz cięciwa koła to odcinek linii geometrycznej, którego oba końce leżą na okręgu. Dane są ułożone promieniście wokół okręgu, a relacje między punktami danych są …

#020 Diagram cięciw (ang. Chord diagram) Czytaj dalej
wykres świecowy

#019 Wykres świecowy (Candlestick Chart)

Wykres świecowy (ang. Candlestick Chart) jest używany głównie jako narzędzie do wizualizacji i analizy ruchów cen w czasie dla papierów wartościowych, instrumentów pochodnych, walut, akcji, obligacji, towarów itp. Chociaż symbole używane na wykresach świecowych przypominają wykres pudełkowy, działają one inaczej i dlatego nie należy ich mylić ze sobą. Wykres świecowy …

#019 Wykres świecowy (Candlestick Chart) Czytaj dalej
network graph / diagram sieci

#018 Diagram Sieci (Network Graph)

Diagram sieci nazywany jest także mapą sieci (ang. Network Map) lub diagramem łączenia węzłów (ang. Node-Link Diagram). Diagram sieci jest wizualizacją, która pokazuje jak dane zbiory jednostek (np. osoby, przedmioty, transakcje, akcje itp.) są ze sobą połączone tworząc graficzny obraz sieci. Elementy na wykresie sieci są wyświetlane jako węzły (ang. …

#018 Diagram Sieci (Network Graph) Czytaj dalej
wykres kolumnowy pie chart

#017 Wykres kołowy (Pie Chart)

Wykres kołowy jest jednym z najczęściej spotykanych (po wykresie kolumnowym) wykresów w mediach i prezentacjach biurowych. Wykres ten pokazuje proporcje i wartości procentowe między prezentowanymi kategoriami dzieląc okrąg na proporcjonalne segmenty. Długość każdego łuku reprezentuje poszczególne kategorie, a pełne koło przedstawia całkowitą sumę wszystkich danych równą 100%. Wykresy kołowe wydają …

#017 Wykres kołowy (Pie Chart) Czytaj dalej
wykres venna anatomia

#016 Diagram Venna (Venn Diagram)

Diagram Venna (zwany także diagramem podstawowym lub diagramem logicznym) to wizualizacja pokazująca wszystkie możliwe relacje logiczne między różnymi zbiorami danych. Diagram Venna można wykorzystać w prawie każdej dziedzinie właśnie do zobrazowania relacji między zbiorami. Zazwyczaj każdy zbiór reprezentowany jest przez kółko. Rozmiar koła czasami odzwierciedla znaczenie grupy, ale nie zawsze. …

#016 Diagram Venna (Venn Diagram) Czytaj dalej
Mapa ciepła anatomia heatmap anatomy

#014 Mapa ciepła (Heatmap)

Mapa ciepła (ang. heatmap) jest ciekawym sposobem na graficzną prezentację danych, w której poszczególne wartości zawarte w macierzy są reprezentowane przez skalę kolorów. Prościej mówiąc mapa ciepła wizualizuje dane poprzez różnice w kolorystyce. Od razu widać na wykresie różnice, gdzie są wyższe wartości! Można porównać ją do mapy geograficznej, gdzie …

#014 Mapa ciepła (Heatmap) Czytaj dalej
wykres sankeya anatomia

#013 Wykres Sankeya (Sankey Diagram)

Wykres Sankeya (często również nazywany diagramem Sankeya lub wykresem strumieniowym) to jedna z technik wizualizacji, która umożliwia wyświetlenie przepływów i ich wielkości proporcjonalnie do siebie. A dlaczego wykres ten nazwano Sankeya? Nazwa została zaczerpnięta od nazwiska kapitana Matthew Sankey’a (1853-1925), który był irlandzkim mechanikiem i kapitanem w Corps of Royal Engineers. Prowadził on …

#013 Wykres Sankeya (Sankey Diagram) Czytaj dalej
wykres bąbelkowy anatomia

#012 Wykres bąbelkowy (bubble chart)

Wykres bąbelkowy (ang buble chart) jest moim zdaniem pięknym wykresem, na którym można przedstawić całkiem sporo informacji. Jest on tak naprawdę rozbudowanym wykresem rozrzutu o kolejny (trzeci) wymiar, którym jest rozmiar kropek. Podobnie jak wykres punktowy, wykres bąbelkowy osadzony jest w kartezjańskim układzie współrzędnych. Mając trzy zmienne numeryczne możesz je …

#012 Wykres bąbelkowy (bubble chart) Czytaj dalej